Jak się ma procedura odwrócona do grupy kapitałowej?

10 wrzesień 2018
Jak się ma procedura odwrócona do grupy kapitałowej?

Od samego początku nowelizacji z 2016 roku Zamawiający zastanawiali się co począć, aby ominąć wymóg żądania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, od wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu. Czekanie 3 dni od otwarcia ofert na samoistne złożenie grupy kapitałowej, a w razie jej braku wzywanie do uzupełnienia, wydłużało znacznie procedurę, podczas gdy oferty były „czyste” i nie wymagały żadnych innych uzupełnień. Dodatkowo wzywanie do grupy kapitałowej Wykonawców, którzy plasują się poza ofertą najkorzystniejszą, było traceniem czasu według Zamawiających.

Biorąc pod uwagę, iż z początku wprowadzenia nowych przepisów, większość Zamawiaczy nie wiedziała do końca co to jest procedura odwrócona, oraz jak się uporać z grupą kapitałową, żądano jej od wszystkich, nawet w przypadku gdy Wykonawca był tylko jeden w postępowaniu.

Co się okazuje, procedura odwrócona daje możliwość Zamawiającemu żądania oświadczenia o grupie kapitałowej tylko od Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Procedura odwrócona nakazuje najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej jest składane celem wykazania braku/istnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Oznacza to, iż w procedurze odwróconej żądamy go tylko od Wykonawcy najkorzystniejszego.

Zobacz inne artykuły
JEDZ w usługach społecznych
Postępowanie powyżej progów o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. Czy Zamawiający mają obowiązek żądania do oferty oświadczenia JEDZ? W ustawie Prawo...
Procedura odwrócona czy „zwykła”? Którą wybrać?
Procedura odwrócona – wprowadzona słynną nowelizacją z 2016 roku i opisana jednym zdaniem w art. 24aa Pzp stanowi temat do gorących dyskusji wśród Zamawiających. Czym jest...
Cena wyrażona liczbą i słownie nie zgadza się. Odrzucić ofertę czy poprawić?
Zamawiający powszechnie wymagają, aby cena oferty została zapisana za pomocą cyfr oraz słownie. Co zrobić w sytuacji rozbieżności tych dwóch zapisów? Potraktować ten przypadek...