Blog

JEDZ w usługach społecznych

JEDZ w usługach społecznych

Postępowanie powyżej progów o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. Czy Zamawiający mają obowiązek żądania do oferty oświadczenia JEDZ? W ustawie Prawo zamówień publicznych, w rozdziale dotyczącym usług społecznych, nie ma wprost odniesienia do stosowania art. 25a p.z.p. Zgodnie z rozporządzeniem...

Jak się ma procedura odwrócona do grupy kapitałowej?

Jak się ma procedura odwrócona do grupy kapitałowej?

Od samego początku nowelizacji z 2016 roku Zamawiający zastanawiali się co począć, aby ominąć wymóg żądania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, od wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w danym...

Procedura odwrócona czy „zwykła”? Którą wybrać?

Procedura odwrócona czy „zwykła”? Którą wybrać?

Procedura odwrócona – wprowadzona słynną nowelizacją z 2016 roku i opisana jednym zdaniem w art. 24aa Pzp stanowi temat do gorących dyskusji wśród Zamawiających. Czym jest procedura odwrócona? Czy skróci czas trwania postępowania przetargowego? Czy stanowi ułatwienie, odformalizowanie postępowania?...

Cena wyrażona liczbą i słownie nie zgadza się. Odrzucić ofertę czy poprawić?

Cena wyrażona liczbą i słownie nie zgadza się. Odrzucić ofertę czy poprawić?

Zamawiający powszechnie wymagają, aby cena oferty została zapisana za pomocą cyfr oraz słownie. Co zrobić w sytuacji rozbieżności tych dwóch zapisów? Potraktować ten przypadek jako złożenie dwóch ofert przez jednego Wykonawcę i w myśl art. 89 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,...

JEDZ już tylko elektronicznie

JEDZ już tylko elektronicznie

Kluczowa data związana z elektronizacją oświadczenia JEDZ tj. 18.04.2018 r. już za nami. Zamawiający muszą pozmieniać SIWZ i dostosować zapisy do obowiązku elektronicznego składania Jednolitego Elektronicznego Dokumentu Zamówienia, a Wykonawcy muszą nauczyć się nowych zasad. Najważniejsza zmiana dla Wykonawców to...