Obsługa Wykonawcy

Pomoc i doradztwo zmierzające do pozyskania zamówienia publicznego, w szczególności:

  • monitorowanie postępowań przetargowych (wyszukiwanie ogłoszeń przetargowych);
  • pomoc i doradztwo w przygotowaniu oferty;
  • interpretacja zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu;
  • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
  • korespondencja z Zamawiającym na każdym etapie postępowania;
  • badanie poprawności ofert konkurencyjnych;
  • przygotowywanie dokumentów w toku procedury przetargowej;
  • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania.

Próbujesz się przebić przez szerokie grono chętnych zdobyć zamówienie publiczne, brak Ci czasu na zajmowanie się wyszukiwaniem interesujących postępowań, weryfikację dokumentacji przetargowej, sprawdzanie konkurencji i pilnowanie terminów, masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się z nami. Chętnie spotkamy się celem omówienia dostępnych rozwiązań.  Zapraszamy do współpracy!


 

Zobacz nasze inne usługi
Przygotowanie i kompleksowe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi, roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w...
Doradztwo w zakresie zachowania zasady konkurencyjności w wydatkowaniu środków publicznych, w szczególności: ustalanie obowiązku zachowania zasady konkurencyjności; przeprowadzenie...